Primăria comunei Coşniţa anunţă despre organizarea şedinţei extraordinare a Consiliului local la data de 18 iulie 2018 cu începere de la ora 12.00. Lucrările comisiilor de specialitate pe înterbările din ordinea de zi vor fi desfăşurate cu începere de la ora 10.00 cu aceeaşi dată.

Ordinea de zi cuprinde următoarele subiecte:

Dispozitie