În conformitate cu art. 16 alin.3 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, se convoacă şedinţa ordinare a Consiliului local al comunei Coşniţa la data de 22 decembrie 2018 care va începe la ora 900, şi comisiile de specialitate se vor desfășura pe data de 21 decembrie 2018 de la ora 1300, care se va desfăşura în sala de şedinţe a primăriei, cu următoarea Ordine de zi (faceţi click pe titlul proiectului de decizie pentru a descărca conţinutul fişierului):

 1. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei com.Coșnița în lectura I pentru anul 2019.

Raportor – Cibuc Irina, contabil-șef pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la aprobarea serviciilor contra plată, acordate cetăţenilor de primăria comunei Coşniţa.

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei com.Coșnița în lectura II pentru anul 2019.

Raportor – Cibuc Irina, contabil-șef pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la casarea bunurilor materiale

Raportor – Cibuc Irina, contabil-șef pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la casarea bunurilor materiale

Raportor – Cibuc Irina, contabil-șef pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului, privind modul de utilizare şi normele de deservire a autoturismului de serviciu, întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale primarului şi funcţionarilor publicii şi numărul abonamentelor pentru telefoanele de serviciu, utilizate de către instituţiile bugetare a primăriei comunei Coşniţa.

Anexa la Decizia 7/6

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

Coraportor-Gafeli Alexei, primarul com.Coșnița

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului, privind constituirea fondului de rezervă a primăriei comunei Coşniţa şi utilizarea mijloacelor acestora.

Anexa la Decizia 7/7

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la aprobarea taxelor privind instruirea copiilor la Şcoala de Arte din s.Coşniţa, pentru anul de studii 2019.

Raportor-Ivanov Vasile, Directorul Școlii de arte din com.Coșnița

 1. Cu privire la aprobarea listei de bunuri imobile (terenuri) proprietate UAT Coșnița

Anexa la Decizia 7/9

Raportor – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la stabilirea hotarului intravilanului com.Coșnița

Anexa la Decizia 7/10

Raportor – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului comunei Coşniţa, pe trimestru I al anului 2019.

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la parcursul limită a autoturismului de serviciu în primăria comunei Coşniţa, pentru anul 2019.

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

Coraportor-Gafeli Alexei, primarul com.Coșnița

 1. Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019

Raportor – Gafeli Alexei, primarul com.Coșnița

Coraportor – Cibuc Irina, contabil-șef pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2019

Raportor – Gafeli Alexei, primarul com.Coșnița

Coraportor – Cibuc Vladimir, Bolgari Nina, specialişti în percepere fiscaă

 1. Cu privire la scutiri

Raportor – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la nerepartizarea terenurilor.

Raportor – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la propunerea listei candidaţilor la funcţia de membru cu drept de vot consultativ în Consiliul Electoral de Circumscripţie Criuleni, pentru alegerile parlamentare a Republicii Moldova.

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la rezultatele inventarieirii bunurilor Primăriei comunei Coşniţa

Raportor – Cibuc Irina, contabil-șef pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire de a expune la licitație

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la desemnarea unui consilier, care va semna deciziile Consiliului local în cazul în care preşedintele şedinţei, se va afla în imposibilitate de a le semna.

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la acordarea unor prime

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la stabilirea evaluatorului

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Diverse

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.