În conformitate cu art. 16 alin.3 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” primăria comunei Coşniţa iniţiază elaborarea şi înaintarea spre examinare la Şedinţele Consiliului Local pentru anul 2019, următoarele proiecte de decizii:

 1. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei com.Coșnița în lectura I pentru anul 2019.

Responsabil – Cibuc Irina, contabil-șef pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la aprobarea serviciilor contra plată, acordate cetăţenilor de primăria comunei Coşniţa.

Responsabil – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei com.Coșnița în lectura II pentru anul 2019.

Responsabil – Cibuc Irina, contabil-șef pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la casarea bunurilor materiale

Responsabil – Cibuc Irina, contabil-șef pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la casarea bunurilor materiale

Responsabil – Cibuc Irina, contabil-șef pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului, privind modul de utilizare şi normele de deservire a autoturismului de serviciu, întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale primarului şi funcţionarilor publicii şi numărul abonamentelor pentru telefoanele de serviciu, utilizate de către instituţiile bugetare a primăriei comunei Coşniţa.

Responsabil – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului, privind constituirea fondului de rezervă a primăriei comunei Coşniţa şi utilizarea mijloacelor acestora.

Responsabil – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la aprobarea taxelor privind instruirea copiilor la Şcoala de Arte din s.Coşniţa, pentru anul de studii 2019.

Responsabil – Ivanov Vasile, Directorul Școlii de arte din com.Coșnița

 1. Cu privire la aprobarea listei de bunuri imobile (terenuri) proprietate UAT Coșnița

Responsabil – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la stabilirea hotarului intravilanului com.Coșnița

Responsabil – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului comunei Coşniţa, pe trimestru I al anului 2019.

Responsabil – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la parcursul limită a autoturismului de serviciu în primăria comunei Coşniţa, pentru anul 2019.

Responsabil – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019
 2. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2019
 3. Cu privire la scutiri

Responsabil – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la nerepartizarea terenurilor.

Responsabil – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la propunerea listei candidaţilor la funcţia de membru cu drept de vot consultativ în Consiliul Electoral de Circumscripţie Criuleni, pentru alegerile parlamentare a Republicii Moldova.

Responsabil – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la rezultatele inventarieirii bunurilor Primăriei comunei Coşniţa

Responsabil – Cibuc Irina, contabil-șef pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire de a expune la licitație

Responsabil – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la desemnarea unui consilier, care va semna deciziile Consiliului local în cazul în care preşedintele şedinţei, se va afla în imposibilitate de a le semna.

Responsabil – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la acordarea unor prime

Responsabil – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la stabilirea evaluatorului

Responsabil – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Diverse

Responsabil – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

Persoanele care au anumite propuneri de modificare, ajustare a proiectelor de decizie sunt rugate să înainteze propunerile în formă scrisă la sediul primăriei comunei Coşniţa, s. Coşniţa, str. Păcii 51, sau prin e-mail la adresa electronică: primaria@cosnita.md

Informaţii adiţionale pot fi solicitate prin telefon la nr. 024844238.