În conformitate cu art. 16 alin.3 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, se convoacă şedinţa ordinare a Consiliului local al comunei Coşniţa la data de 17 ianuarie 2019 care va începe la ora 1100, şi comisiile de specialitate se vor desfășura pe data de 17 ianuarie 2019 de la ora 1000, care se va desfăşura în sala de şedinţe a primăriei, cu următoarea Ordine de zi (faceţi click pe titlul proiectului de decizie pentru a descărca conţinutul fişierului):

1. Cu privire la desemnarealistei candidaţilor  la funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în  Consiliul Electoral de Circumscripţie,  pentru alegerile parlamentare a Republicii Moldova

Raportor – Danilov Ina, Secretar al Consiliului local al comunei Coşniţa

2. Cu privire la aprobarea statelor de personal a primăriei comunei Coşniţa

     Anexa la proiectul de decizie 1/1

Raportor – Danilov Ina, Secretar al Consiliului local al comunei Coşniţa

3. Cu privire la desemnarea unui consilier, care va semna deciziile Consiliului local în cazul în care preşedintele şedinţei, se va afla în imposibilitate de a le semna.

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.