În conformitate cu art. 16 alin.3 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, se convoacă şedinţa ordinare a Consiliului local al comunei Coşniţa la data de 15.08.2019 care va începe la ora 1100, şi comisiile de specialitate se vor desfășura pe data de 15.08.2019 de la ora 9 00, care se va desfăşura în sala de şedinţe a primăriei, cu următoarea Ordine de zi (faceţi click pe titlul proiectului de decizie pentru a descărca conţinutul fişierului):

  1. Cu privire modificarea bugetului primăriei com.Coșnița în lectura a doua pentru anul 2019

Raportor – Alexei Gafeli, primarul  com. Coşniţa

Nota informativă

  1. Cu privire la propunerea candidaților la funcția de membru cu drept de vot deliberativ în Consiliul electoral de circumscripție Dubăsari pentru alegerile generale locale din 20.10.2019.

Raportor – Alexei Gafeli, primarul  com. Coşniţa

Nota informativă

  1. Cu privire la examinarea demersului.

Raportor-Alexei Gafeli, primarul  com. Coşniţa

Nota informativă

  1. Cu privire la acordarea titlului de cetățean de onoare a com.Coșnița domnului Russ Sergiu.

Raportor – Rotari Mihail, consilier local

Nota informativă

  1. Cu privire la defrișarea plantațiilor perene.

Raportor – Danilov Ina, Secretar al Consiliului local al com. Coşniţa

Nota informativă

  1. Cu privire la desemnarea unui consilier, care va semna deciziile Consiliului local în cazul în care preşedintele şedinţei, se va afla în imposibilitate de a le semna.

Raportor – Danilov Ina, Secretar al Consiliului local al com. Coşniţa

  1. Cu privire la propunerea candidaților la funcția de membru cu drept de vot deliberativ în Birourile Electorale a Secțiilor de votare pentru alegerile generale locale din 20.10.2019

Raportor – Danilov Ina, Secretar al Consiliului local al com. Coşniţa

Nota informativă

  1. Diverse