Primăria comunei Coşniţa anunţă concursul repetat pentru suplinirea funcţiei publice temporar-vacante de contabil-șef al primăriei com.Coșnița. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei temporar vacante date urmează să depună dosarul de concurs în termen de pînă la 28 august 2019.

Condiţii de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • nu este privat de a ocupa funcţii publice
 • cunoaşte limba de stat;

Cerinţe specifice: Studii superioare în domeniu, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul contabilității.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • cererea de participare la concurs
 • copia buletinului de identitate
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau de specializare
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)

Informaţii adăugătoare pot fi solicitate la nr. 0248-44-238 sau prin e-mail la aplcosnita@mail.ru.