În conformitate cu art. 16 alin.3 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, se convoacă şedinţa ordinare a Consiliului local al comunei Coşniţa la data de 01.10.2019 care va începe la ora 1100, şi comisiile de specialitate se vor desfășura pe data de 01.10.2019 de la ora 1000, care se va desfăşura în sala de şedinţe a primăriei, cu următoarea Ordine de zi (faceţi click pe titlul proiectului de decizie pentru a descărca conţinutul fişierului):

1. Cu privire la participare la proiectul de Reziliență Rurală IFAD VII, de finanțare a proiectelor de infrastructură

Raportor – Alexandru Grigoraş, viceprimar al com. Coşniţa.

Plan Geometric

Nota Informativă

2. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 8/3 din 26 decembrie 2018 ”Cu privire la aprobarea bugetului primăriei com.Coşniţa pentru anul 2019 în lectura a doua”

Raportor – Alexandru Grigoraş, viceprimar al com. Coşniţa.

Nota Informativă

3. Cu privire la scutirea de la achitarea indemnizației de consilier pentru ședința extraordinară din 01.10.2019 a Consiliului local al com.Coșnița

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

Nota Informativă

4. Cu privire la desemnarea unui consilier, care va semna deciziile Consiliului local în cazul în care preşedintele şedinţei, se va afla în imposibilitate de a le semna.

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.