În conformitate cu Dispoziţia primarului comunei Coşniţa Nr. 206 din 13.11.2019, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Coşniţa la data de 18.11.2019 care va începe la ora 1500  în sala de şedinţe a primăriei, cu următoarea Ordine de zi:

1. Cu privire la formarea Fracţiunilor în cadrul Consiliului comunei Coşniţa.

Raportor – Gafeli Alexei, primarul comunei Coşniţa.

2. Cu privire la instituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului comunei Coşniţa.

Raportor – Gafeli Alexei, primarul comunei Coşniţa

3. Cu privire la alegerea viceprimarului com.Coșnița

Raportor – Gafeli Alexei, primarul comunei Coşniţa