În conformitate cu art. 16 alin.3 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Coşniţa la data de 17.12.2019 care va începe la ora 1500, şi comisiile de specialitate se vor desfășura pe data de 16.12 .2019 de la ora 1500, care se va desfăşura în sala de şedinţe a primăriei, cu următoarea Ordine de zi (faceţi click pe titlul proiectului de decizie pentru a descărca conţinutul fişierului):

1. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei comunei Coşniţa, pentru anul 2020, în prima lectură

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița, Zapolschi Nadejda contabil-șef

2. Cu privire la aprobarea serviciilor contra plată, acordate cetăţenilor de primăria comunei Coşniţa

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

3.Cu privire la aprobarea bugetului primăriei comunei Coşniţa, pentru anul 2020, în lectura a doua.

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița, Zapolschi Nadejda contabil-șef

4.Cu privire la aprobarea Regulamentului, privind constituirea fondului de rezervă a primăriei comunei Coşniţa şi utilizarea mijloacelor acestora.

Proiectul regulamentului

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

5. Cu privire la aprobarea Regulamentului, privind modul de utilizare şi normele de deservire a autoturismului de serviciu, întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale primarului şi funcţionarilor publici şi numărul abonamentelor pentru telefoanele de serviciu, utilizate de către instituţiile bugetare a primăriei comunei Coşniţa.

Proiectul Regulamentului

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

6. Cu privire la aprobarea taxelor privind instruirea copiilor la Şcoala de Arte din s.Coşniţa, pentru anul de studii 2020

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

7. Cu privire la parcursul limită a autoturismului de serviciu în primăria comunei Coşniţa, pentru anul 2020

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

8. Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

9. Cu privire la stabilirea cotelor Impozitului pe bunurile imobiliare şi Impozitul funciar pentru anul 2020

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

10. Cu privire la scutiri

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

11. Cu privire la nerepartizarea terenurilor.

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

12. Cu privire la rezultatele inventarieirii bunurilor Primăriei comunei Coşniţa

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița, Zapolschi Nadejda contabil-șef

13. Cu privire la desemnarea unui consilier, care va semna deciziile Consiliului local în cazul în care preşedintele şedinţei, se va afla în imposibilitate de a le semna.

14. Cu privire la numire a evaluatorului, pentru evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului local al com.Coşniţa.

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

15. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea bibliotecii

Regulament 1

Regulament 2

Regulament 3

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

16. Cu privire la aprobarea unor tarife

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

17. Cu privire la trecerea unui lot de teren din domeniul public în domeniul privat.

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

18. Cu privire la darea în arendă a unor bunuri imobile

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

19. Cu privire la înregistrarea unui bun imobil

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

20. Cu privire la aprobarea Dispoziției primarului nr. 212 din 27.11.2019

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița, Zapolschi Nadejda contabil-șef

21. Cu privire la sistarea temporară a acordării terenurilor pentru construcție famililor nou-întemeiate pe teritoriul s. Coșnița

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

22.Cu privire la împuternicirea unui funcționar de a înlocui secretarul Consiliului local în cazul absenței de lungă durată

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița, Danilov Ina, Secretarul Consiliului local

23. Diverse

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița, Danilov Ina, Secretarul Consiliului local