Decizia prvind fondarea ÎM SCL Coşniţa
Decizia prvind trasmiterea în gestunea a apedutului
Statutul ÎM SCL Coşniţa
Regulamentul intern al ÎM SCL Coşniţa
Modelul contract pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă
Tarifele ÎM SCL Coşniţa