Decizia cu privire la aprobarea Regulamentului pieţii
 
Regulamentul de funcţionare a pieţei mixte din s. Coşniţa
Taxa de piaţă şi programul de activitate