Proiectul „Guvernare Locală Participativă în comuna Coşniţa” este finanțat de către Ambasada Britanică Chișinău prin Fondul pentru Buna Guvernare.

Autoritate de implementare: 

Asociaţia Obştească „Centrul pentru Susţinerea iniţiativelor de Dezvoltare”

Autoritate Finanţatoare:

Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

Scopul proiectului:

 • Eliminarea lacunelor de comunicare între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice locale;
 • Îmbunătăţirea calităţii actului de guvernare locală;
 • Diminuarea indiferenţei comunităţii locale faţă de viaţa publică;
 • Sporirea eficienţei activităţii APL.

Metodele de realizare a scopului:

 • Implementarea instrumentelor moderne de comunicare
 • Instruirea consilierilor locali pe subiecte specifica administraţiei publice locale
 • Implicarea cetăţenilor în procesul de bugetare participativă
 • Acordarea suportului instituţional şi funcţional primăriei comunei Coşniţa

Obiectivele specifice şi produsele planificate:

 • Lansarea paginii web a primăriei Coşniţa
 • Crearea Sistemului Municipal de Notificare
 • Instalarea panourilor de informare
 • Instruirea consilierilor locali
 • Dotarea primăriei comunei Coşniţa cu echipament IT
 • Lansarea Programului local de Bugetare Participativă
 • Crearea modelului replicabil al proiectului

Perioada de implementare a proiectului : 28 septembrie 2015 – 25 Martie 2016

Bugetul total al proiectului: 21 297,61 £ GBP