Recent Primăria comunei Coșnița a lansat a doua etapă a concursului de micro-proiecte în cadrul Programului de Bugetare Participativă. Astfel persoanele fizice, domiciliate în satele Coşniţa și Pohrebea, care doresc să realizeze o acțiune de interes public pot să adreseze propunerile sale completate conform formularului de program la sediul primăriei sau scanate în format PDF la adresa electronică primaria@cosnita.md pînă la data de 27 mai, ora 17.00.

Question PBP

Bugetul total disponibil pentru acest apel este de 100 mii lei (MDL) acordat din bugetul local.

În cadrul apelului respectiv se planifică finanțarea a cel puțin 4 inițiative locale. Astfel se recomandă ca bugetul propunerii depuse să nu depășească valoarea de 25 mii lei.

Amintim că Programul de bugetare Participativă a fost aprobat de către Consiliul local al comunei Coșnița la inițiativa Asociației Obștești „Centrul pentru Susținerea Inițiativelor de Dezvoltare” ca parte a proiectului „Guvernare locală participativă în comuna Coșnița” realizat cu suportul financiar acordat de Ambasada Britanică.

Suportul financiar sus-menţionat a permis organizarea a două apeluri pentru propuneri de micro-proiecte.

Formularul pentru aplicare la program poate fi descărcat accesînd următorul link: FORMULAR PBP