Partenerii principali: UNDP Modova (proiectul MiDL – componenta „Dezvoltare Economică Locală”), Asociaţia Băştinaşilor din Comuna Coşniţa, Asociaţia Obştească de tineret „Indigo”, Liceul teoretic „Ion Creangă” din s. Coşniţa.

Implementator: Primăria comunei Coşniţa

Problema abordată de proiect:

 • Nu există spaţiu amenajat pentru autorizarea desfăşurării comerţului cu produse agro-alimentare locale, recoltate de gospodăriile individuale/casnice pe parcursul perioadei primăvară-toamnă (piaţa locală activează doar joi şi duminică cîte 3 ore).
 • De producătorii agricoli locali nu este promovată identitatea locală (brand-ul local).
 • Nu este valorificată sub nici o formă suprafaţa de 8000 m2 din proprietatea publică a comunei localizată în centrul s. Coşniţa.
 • Comuna nu dispune de suficiente terenuri destinate agrementului și odihnei pentru copii și persoane vîrstnice.

Măsura în care proiectul va contribui la soluționarea problemei abordate:

Proiectul urmează să contribuie la soluţionarea definitivă a problemelor abordate prin amenajarea suprafeţei de circa 8000 m2 din centrul satului Coşniţa aflată în proprietate publică.

În cadrul proiectului va fi creată o zonă de piaţă destinată producătorilor agricoli locali pentru comercializarea produselor agro-alimentare autohtone pe tot parcursul perioadei de primăvară-toamnă.

La fel, va fi creat un parc public în s. Coşniţa şi vor fi deschise noi locuri de muncă.

Grupuri țintă și beneficiari:

Toata populaţia comunei Coşniţa ( peste 6000 persoane) reprezentată de:

 • Producători agricoli locali (gospodării individuale, fermieri, întreprinderi agricole)
 • Consumatorii primari (persoane fizice şi juridice);
 • Populaţia dezavantajată – persoane în etate,  social-vulnerabile, şomerii;
 • Copii şi tinerii din localitate;
 • Părinţii/buneii cu copii mici;
 • Migranţii reveniţi în comunitate;
 • Angajaţii instituţiilor publice şi întreprinderilor din localitate.

Ce rezultate concrete se vor obține prin implementarea proiectului? Menționați indicatori verificabili ai rezultatelor.

 1. Introducerea în utilizare publică a unui teren neutilizat de 8000 m2 din centrul s. Coşniţa;
 2. Crearea spaţiului amenajat pentru cel puţin 20 comercianţi locali de produse agro-alimentare recoltate autohton;
 3. Deschiderea unui parc comunitar pentru persoanele de toate vîrstele cu următoarele elemente de infrastructură:
 • Tobogane, balansoare şi scrîncioburi pentru copii;
 • Bănci şi alei;
 • Mese de tenis, şah şi dame în aer liber;
 • Monitorizare video;
 • Arbori şi arbuşti decorativi;
 • Iluminare stradală.
 1. Sporirea calităţii vieţii în comunitate prin creşterea spaţiilor publice modernizate, în special a celor recreaţionale şi de utilitate economică;
 2. Promovarea nediscriminării şi a incluziunii sociale;
 3. Promovarea brandului local la produsele autohtone;
 4. Sporirea accesului populaţiei la produse agro-alimentare calitative şi ecologice;
 5. Favorizarea lărgirii pieţei locale de produse agro-alimentare;
 6. Diminuarea costurilor suportate de localnici în necesitatea de a se deplasa spre pieţele agricole din alte localităţi, inclusiv spre Chişinău.
 7. Facilitarea implicării migranţilor în dezvoltarea locală prin crowdfunding.
 8. Sporirea termenului de şedere a migranţilor reveniţi acasă.
 9. Intensificarea comunicării şi inter-relaţionării între localnici.

Valoarea Grantului: 25000 USD