În conformitate cu art. 16 alin.3 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, se convoacă şedinţa extraordinare a Consiliului local al comunei Coşniţa la data de 29 noiembrie 2018 care va începe la ora 1100, şi comisiile de specialitate de la ora 1000, care se va desfăşura în sala de şedinţe a primăriei, cu următoarea Ordine de zi (faceţi click pe titlul proiectului de decizie pentru a descărca conţinutul fişierului) :

 1. Cu privire la participare la programul Guvernamental “Drumuri bune pentru Moldova-2”

Raportor – Alexei Gafeli, primarul comunei Coşniţa.

 1. Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei nr.4/13 din 05.09.2018

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei nr.4/14 din 05.09.2018

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației.

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

 1. Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului local nr.4/2 din 05.09.2018.

Raportor – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la aprobarea listei de bunuri imobile (terenuri) proprietate UAT Coșnița.

Raportor – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la stabilirea hotarului intravilanului com.Coșnița

Raportor – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la modificarea decizie nr.3/4 din 18.07.2018

Raportor – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița.

 1. Cu privire la înregistrarea bunului imobil

Raportor – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița

 1. Cu privire la înregistrarea bunului imobil

Raportor – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița

 1. Cu privire la înregistrarea bunului imobil

Raportor – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița

 1. Diverse