În conformitate cu art. 16 alin.3 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, se convoacă şedinţa ordinare a Consiliului local al comunei Coşniţa la data de 05.04.2019 care va începe la ora 1300, şi comisiile de specialitate se vor desfășura pe data de 04.04.2019 de la ora 1100, care se va desfăşura în sala de şedinţe a primăriei, cu următoarea Ordine de zi (faceţi click pe titlul proiectului de decizie pentru a descărca conţinutul fişierului):

 1. Cu privire la executarea bugetului primăriei com. Coșnița pentru anul 2018

Raportor –Cibuc Irina, contabil-șef al primăriei com. Coşniţa

Anexa 1

Nota informativă

 1. Cu privire la redistribuirea bugetului primăriei com. Coșnița

Raportor – Alexei Gafeli, primarul  com. Coşniţa

Nota Informativă

 1. Cu privire la aprobarea propunerii de proiect pentru “Programul EU-CBM V”

Raportor – Alexei Gafeli, primarul  com. Coşniţa

Anexa 1

Nota Informativă

 1. Cu privire la acordarea ajutorului material din fondul de rezervă a primăriei com. Coșnița

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa

Nota Informativă

 1. Cu privire la examinarea Notificării parvenite din partea Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa

 1. Cu privire la examinarea Notificării parvenite din partea Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa

 1. Cu privire la examinarea Notificării parvenite din partea Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa

 1. Cu privire la abrogarea unor decizii

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa

 1. Cu privire la rezultatele licitației din 04.03.2019

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa

Nota Informativă

 1. Cu privire la rezultatele licitației din 20.11.2018

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa

 1. Cu privire la acordarea unor premii

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa

Nota Informativă

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a audierilor publice

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa

Anexa 1

Nota Informativă

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului local nr.3/2 din 18.08.2015 “Cu privire la acordarea indemnizațiilor Consiliului local al com. Coșnița”

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa

 1. Cu privire la aprobarea (actualizarea) statelor de personal a instituțiilor din subordinea primăriei

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa

 1. Cu privire la desemnarea unui consilier, care va semna deciziile Consiliului local în cazul în care preşedintele şedinţei, se va afla în imposibilitate de a le semna

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa

 1. Cu privire la trecerea unui lot de teren din domeniul public în domeniul privat, proprietate a UAT Coşniţa

Raportor – Galina Stratulat, Specialist în reglementarea regimului funciar

Notă Informativă

 1. Cu privire la aprobarea planului urbanistic de detaliu a sectorului “C” din s. Coşniţa

Raportor – Galina Stratulat, Specialist în reglementarea regimului funciar

Notă Informativă

Schema de amplasare

 1. Cu privire la scoaterea la licitaţie în arendă a terenului cu numărul cadastral 3818107821

Raportor – Galina Stratulat, Specialist în reglementarea regimului funciar

Notă Informativă

Borderoul de calcul

Planul geometric

 1. Cu privire la scoaterea la licitaţie în arendă a terenului cu numărul cadastral 3818107830

Raportor – Galina Stratulat, Specialist în reglementarea regimului funciar

Notă Informativă

Borderoul de calcul

Planul geometric

 1. Cu privire la scoaterea la licitaţie pentru vânzare a terenului cu numărul cadastral 3818118.611

Raportor – Galina Stratulat, Specialist în reglementarea regimului funciar

Notă Informativă

Borderoul de calcul

Planul urbanistic de detaliu

 1. Cu privire la transmiterea unui bun imobil

Raportor – Alexei Gafeli, primarul  com. Coşniţa

Notă Informativă

 1. Cu privire la înregistrarea unui bun imobil proprietate a UAT Coşniţa

Raportor – Galina Stratulat, Specialist în reglementarea regimului funciar

Notă Informativă

 1. Cu privire la scoaterea la licitaţie pentru vânzare a terenului cu numărul cadastral 3818122.342

Raportor – Galina Stratulat, Specialist în reglementarea regimului funciar

Notă Informativă

Boreroul de calcul

Planul geometric

 1. Cu privire la scoaterea la licitaţie pentru vânzare a terenului cu numărul cadastral 3818122.346

Raportor – Galina Stratulat, Specialist în reglementarea regimului funciar

Notă Informativă

Borderoul de calcul

Planul geometric

 1. Cu privire la scoaterea la licitaţie pentru vînzare a terenului cu numărul cadastral 3818122.348

Raportor – Galina Stratulat, Specialist în reglementarea regimului funciar

Notă Informativă

Borderoul de calcul

Planul geometric

 1. Cu privire la scoaterea la licitaţie pentru vânzare a terenului cu numărul cadastral 3818122.173

Raportor – Galina Stratulat, Specialist în reglementarea regimului funciar

 1. Cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil cu numărul cadastral 3818113.363.01.006

Raportor – Galina Stratulat, Specialist în reglementarea regimului funciar

 1. Cu privire la scoaterea la licitaţie pentru vânzare a terenului cu numărul cadastral 3818118.613

Raportor – Galina Stratulat, Specialist în reglementarea regimului funciar

Notă Informativă

Borderoul de calcul

Planul geometric

 1. Cu privire la scoaterea la licitaţie pentru vânzare a terenului cu numărul cadastral 3818118.554

Raportor – Galina Stratulat, Specialist în reglementarea regimului funciar

Notă Informativă

Borderoul de calcul

Planul geometric

 1. Cu privire la acordarea unor scutiri la taxa comercială

Raportor – Alexei Gafeli, primarul  com. Coşniţa

 1. Examinarea demersurilor

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa