În conformitate cu art. 16 alin.3 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, se convoacă şedinţa ordinare a Consiliului local al comunei Coşniţa la data de 16.07.2019 care va începe la ora 1300, şi comisiile de specialitate se vor desfășura pe data de 16.07.2019 de la ora 1000, care se va desfăşura în sala de şedinţe a primăriei, cu următoarea Ordine de zi (faceţi click pe titlul proiectului de decizie pentru a descărca conţinutul fişierului):

1. Cu privire modificarea bugetului primăriei com.Coșnița în lectura a doua pentru anul 2019

Raportor – Alexei Gafeli, primarul  com. Coşniţa

Nota informativă

2. Cu privire la prezentarea raportului semianual pe executarea bugetului Primăriei com.Coșnița.

Raportor – Alexei Gafeli, primarul  com. Coşniţa

Nota Informativă

Raportul semianual

3. Cu privire la aprobarea dispoziției primarului com. Coșnița nr.105 din 12.06.2019

Raportor-Alexei Gafeli, primarul  com. Coşniţa

Nota Informativă

4.Cu privire la distribuirea surselor financiare din fondul de rezervă a primăriei com. Coșnița

Raportor – Danilov Ina, Secretar al Consiliului local al com. Coşniţa

Nota Informativă

5.Cu privire la rezultatele licitației din 04.03.2019

Raportor – Danilov Ina, Secretar al Consiliului local al com. Coşniţa

Nota Informativă

6.Cu privire la rezultatele licitației din 04.03.2019

Raportor – Danilov Ina, Secretar al Consiliului local al com. Coşniţa

Nota Informativă

7.Cu privire la rezultatele licitației din 04.03.2019

Raportor – Danilov Ina, Secretar al Consiliului local al com. Coşniţa

Nota Informativă

8.Cu privire la acordarea indemnizațiilor la expirarea mandatului

Raportor – Danilov Ina, Secretar al Consiliului local al com. Coşniţa

Nota Informativă

9.Cu privire la schimbarea destinației unui teren

Raportor – Galina Stratulat, specialist principal în reglementarea regimului juridic al proprietății funciare

Nota Informativă

Proces verbal privind schimbarea destinatiei terenului

10.Cu privire la desemnarea unui consilier, care va semna deciziile Consiliului local în cazul în care preşedintele şedinţei, se va afla în imposibilitate de a le semna.

Raportor – Danilov Ina, Secretar al Consiliului local al com. Coşniţa

11.Cu privire la completarea Deciziei Consiliului local nr.3/6 din 05.04.2019

Raportor – Alexei Gafeli, primarul  com. Coşniţa

Nota Informativă

12.Cu privire la atribuirea unor loturi de teren cu destinația construcție pentru familiile nou-formate din com.Coșnița.

Raportor – Alexei Gafeli, primarul  com. Coşniţa

Nota Informativă

13.Cu privire la casarea plantațiilor perene

Raportor – Alexei Gafeli, primarul  com. Coşniţa

Nota Informativă

14.Cu privire la expunere la licitație în vînzare a terenului cu nr.cadastral 3818116589

Raportor – Alexei Gafeli, primarul  com. Coşniţa

Nota Informativă

15.Cu privire la expunere la licitație în vînzare a terenului cu nr.cadastral 3818118554

Raportor – Alexei Gafeli, primarul  com. Coşniţa

Nota Informativă

16.Examinarea demersurilor

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa