În conformitate cu art. 16 alin.3 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Coşniţa la data de 17.02.2020 care va începe la ora 1500, care se va desfăşura în sala de şedinţe a ÎM COCT „Prietenia” din s. Coşniţa. Comisiile de specialitate se vor desfășura în incinta Bibliotecii locale din s. Coşniţa localizate în Casa de Cultură raională, pe data de 14.02.2020 de la ora 1500 cu următoarea Ordine de zi (faceţi click pe titlul proiectului de decizie pentru a descărca conţinutul fişierului):

1. Cu privire la operarea unor modificări în bugetul primăriei com.Coșnița pe anul 2020 în lectura a doua.

Raportor – Zapolschi Nadejda, contabil-șef al primăriei comunei Coşniţa.

2. Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2019

Anexa – Raportul Narativ

Raportor – Zapolschi Nadejda, contabil-șef al primăriei comunei Coşniţa.

3. Cu privire la acordarea unor împuterniciri de reprezentare în judecată.

Raportor – Alexei Gafeli, primarul comunei Coşniţa.

4. Cu privire la înregistrarea unui bun imobil cu nr.cadastral 3818113.435

Raportor – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița.

5. Cu privire la completarea Deciziei nr.4/3 din 17.12.2019

Raportor – Alexei Gafeli, primarul comunei Coşniţa.

6.  Cu privire la înregistrarea unui bun imobil cu nr.cadastral 3818108.414

Raportor – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița.

7.  Cu privire la schimbarea destinației terenului cu nr. cadastral 3818119255.

Raportor – Alexei Gafeli, primarul comunei Coşniţa.

8. Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului cu nr. cadastral 3818114.216

Raportor – Alexei Gafeli, primarul comunei Coşniţa.

9. Cu privire la aprobarea “Cadastrului Funciar” la data de 01.01.2020

Raportor – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița.

10. Cu privire la rezultatele licitației.

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

11. Cu privire la examinarea Notificării Parvenite din partea Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat nr.1304/OT4-1032.

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

12. Cu privire la acordarea ajutorului material din fondul de rezervă.

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

13. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului local nr.4/8 din 17.12.2019.

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

14. Cu privire la casarea plantațiilor perene.

Raportor – Stratulat Galina, specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare pe primăria com.Coșnița.

15. Cu privire la casarea bunurilor materiale.

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

16. Cu privire la desemnarea unui consilier, care va semna deciziile Consiliului local în cazul în care preşedintele şedinţei, se va afla în imposibilitate de a le semna.

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

17. Cu privire la examinarea petițiilor parvenite din partea cetățenilor și a instituțiilor.

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

18. Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare și organizare a Școlii de Arte din s.Coșnița

Raportor – Alexei Gafeli, primarul comunei Coşniţa.

19. Cu privire la transmiterea bunurilor la ÎM Servicii communal locative.

Raportor – Alexei Gafeli, primarul comunei Coşniţa.