Primăria comunei Coşniţa invită toţi doritorii de a participa la Adunarea satului Coşniţa care va avea loc la data de 1 martie 2020 în incinta Casei raionale de Cultură din s. Coşniţa şi va avea următoarea Ordine de zi:

  1. Darea de seamă privind activitatea primarului;
  2. Informarea despre serviciul public de colectare centralizată a deşeurilor menajere de la gospodăriile din comună, ce urmează a fi lansat din 02 martie 2020.
  3. Prezentarea metodei de aplicare a taxei de salubrizare;
  4. Rezultatele sondajului de opinie desfăşurat în comuna Coşniţa privind problemele locale;
  5. Despre măsurile întreprinse de către inspectorul de sector şi autorităţile administraţiei publice locale în vederea asigurării ordinii publice, profilaxiei  şi combaterii criminalităţii în teritoriul localităţii.
  6. Diverse.