Primăria comunei Coşniţa anunţă repetat despre organizarea concursului pentru suplinirea funcţiei publice vacante de secretar al Consiliului local.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei date urmează să depună dosarul de concurs în termen de pînă la 30 martie.

Condiţii de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • este aptă din punct de vedere al sănătăţii;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • nu este privată de a ocupa funcţii publice
 • cunoaşte limba de stat;

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă, în domeniul administraţiei publice sau dreptului.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • cererea de participare la concurs
 • copia buletinului de identitate
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau de specializare
 • copia carnetului de muncă
 • documentele de evidenţă militară – ( pentru recruţi şi rezervişti)
 • certificatul medical, după caz
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)

Informaţii adăugătoare pot fi solicitate la nr. 0248-44-238 sau prin e-mail la primaria@cosnita.md.

Bibliografia de referinţă poate fi descărcată accesînd următorul link: BIBLIOGRAFIE