În conformitate cu art. 16 alin.3 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Coşniţa la data de 18.05.2020 care va începe la ora 1500, care se va desfăşura în sala de şedinţe a primăriei comunei Coşniţa. Comisiile de specialitate se vor desfășura în incinta primăriei, pe data de 13.04.2020 de la ora 1500 cu următoarea Ordine de zi (faceţi click pe titlul proiectului de decizie pentru a descărca conţinutul fişierului):

1.„Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de secretar al Consiliului local”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița, Zapolschi Nadejda contabil-șef

2. „Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/1 din 17 februarie 2020 ”Cu privire la aprobarea bugetului primăriei com.Coşniţa pentru anul 2020 în lectura a doua”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița, Zapolschi Nadejda contabil-șef

3.“Cu privire la aprobarea propunerii de proiect înaintate spre finanţare din sursele Fondului Național de Dezvoltare a agriculturii și mediului rural”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

4.“Cu privire la aprobarea propunerii de proiect pentru “Programul Comunitatea mea”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

5.„Cu privire la Programul Drumuri Bune 2020”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

6.“Cu privire la acordarea ajutorului material din fondul de rezervă”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

7.“Cu privire la corectarea erorilor”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

8.“Cu privire la aprobarea unor tarife”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

9.“Cu privire la formarea unui bun imobil prin separare”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

10.“Cu privire la desemnarea unui consilier, care va semna deciziile Consiliului local în cazul în care preşedintele şedinţei, se va afla în imposibilitate de a le semna”

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

11.“Cu privire la schimbarea destinației terenului”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

12.“Cu privire la luarea la evidenţă contabilă a unui mijloc fix”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

13.Cu privire la scutirea de plata taxei pentru instruire în Şcoala de Arte din s. Coșnița”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

14.Cu privire la numire a evaluatorului, pentru evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului local al com.Coşniţa.

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

15.”Cu privire la aprobarea planului cadastral”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

16. „Cu privire la aprobarea planului geometric”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

17. Diverse

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița