În conformitate cu art. 16 alin.3 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Coşniţa la data de 31.07.2020 care va începe la ora 1500, şi comisiile de specialitate se vor desfășura pe data de 30.07.2020 de la ora 1500, care se va desfăşura în sala de şedinţe a primăriei, cu următoarea Ordine de zi (faceţi click pe titlul proiectului de decizie pentru a descărca conţinutul fişierului):

1. “Cu privire la aprobarea propunerii de subproiect în cadrul Cererii de Grant înaintate la FISM”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

2. „Cu privire la delimitarea unui teren proprietate publică a UAT Coșnița”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

3. „Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică a UAT Coșnița cu nr. cadastral 3818112117”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

4. “Cu privire la stabilirea restricţiilor de viteză pe unele porţiuni de drumuri locale”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

5. “Cu privire la formarea bunului imobil prin separare”

Nota Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

6. “Cu privire la desemnarea unui consilier, care va semna deciziile Consiliului local în cazul în care preşedintele şedinţei, se va afla în imposibilitate de a le semna”

7.„Cu privire la repartizarea profitului net al ÎM SCL Coşniţa pentru anul 2019”

Notă Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița

8.„Cu privire la achiziţionarea unei sonde arteziene”

Notă Informativă

Raportor –  Gafeli Alexei, primarul com. Coșnița