Lista organizaţiilor obşteşti active

înregistrate pe teritoriul comunei Coşniţa

Nr/o Organizația Președinte
1 AO Mişcarea combatanţilor la conflictul pentru Integritatea RM din 1992 „Platoul Coşniţa” Rotari Mihail
2 AO „Veteranilor din Afganistan” Cibuc Iurii
3 AO „Veteranilor de război din anii 1941-1945” şi ai muncii Moţpan Elena