Orarul de lucru al Clubului Sportiv Comunitar

Luni-Vineri de la ora 10.00 pînă la ora 22.00

Sîmbăta       de la ora 10.00 pînă la ora 20.00

Duminica    de la ora 10.00 pînă la ora 16.00

Tarife
Tipul serviciului Tarif pentru 6 luni

(se aplică o reducere de 200 lei)

Tariful normal lei/persoană (TN) TN calculat per sesiune Tariful redus1 lei/persoană (TR) TR calculat per sesiune
Pentru utilizarea serviciilor sălii de fitness
Abonament unic2 (1 sesiune) 35 35 10 15
Abonament lunar:
(8 sesiuni valabile 1 lună: 10.00-17.00) 880 180 22,3
(12 sesiuni valabile 1 lună: 10.00-17.00) 1120 220 18,33 100 8,33
(12 sesiuni valabile 1 lună: 10.00-22.00) 1480 280 23,33 150 8,33
Pentru utilizarea serviciilor sălii de gimnastică
Abonament unic2 (1 sesiune) 20 20 10 10
Abonament lunar

(12 sesiuni valabile 1 lună)

150 12,5 120 10
Abonament semi-anual

(72 sesiuni valabile 6 luni)

720 10

1Tariful redus se aplică în baza legitimaţiei prezentate la cerere pentru persoanele din următoarele categorii:

  • Pensionari;
  • Participanţi la Conflictul armat de pe r. Nistru din 1992;
  • Participanţi la războiul din Afganistan;
  • Participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
  • Persoanele cu gard de invaliditate.

2Abonamentul unic se aplică începînd cu a doua sesiune solicitată, prima sesiune fiind acordată gratuit.

Regulamentul intern

Regulamentul Clubului Sportiv Comunitar

Aplicarea acestui regulament ne va ajuta să Vă oferim cel mai înalt nivel de deservire și să Vă garantăm o activitate calitativă a Clubului

1.Program de lucru al clubului este următorul

Luni-Vuneri de la 10:00 la 22:00, Sîmbătă de la 10:00 pînă la 20:00, duminică de la 10:00 pînă la 16:00.

Conducerea Clubului își rezervă dreptul, în cazuri excepționale să reducă programul Clubului anunțînd în prealabil .

2.Condiții pentru vizitarea clubului, în funcție de tipurile de abonament:

unic – 1 sesiune; lunar – 12 sesiuni; semi-anual – 72 sesiuni;

anual – 144 sesiuni.

În cazul în care clientul părăsește clubul,după orele stabilite, în conformitate cu aliniatul 2 și a contractului:pentru prima încălcare  membrul Clubului va fi avertizat, iar repetat, membrul Clubului se obligă să achite costul vizitei pentru o zi, potrivit politicii de prețuri a Clubului.

3.După semnarea contractului, membrul clubului se obligă să ofere datele necesare pentru completarea datelor din chestionarul clientului, pentru înregistrarea abonamentului.

4.Abonamentul autorizează intrarea în Club și va fi prezentat la recepție.

5.În schimbul abonamentului, clientul primeşte cheia de la dulapul din vestiar. În perioada aflării în Club obiectele personale de valoare trebuie să fie depozitate în dulapurile personale din vestiar. Pentru obiectele pierdute sau nesupravegheate din afara dulapurilor din vestiar Clubul nu este responsabil.

6.La sfîrșitul vizitei este necesar să eliberați dulapul din vestiar, să returnați cheia în schimbul abonamentului. În caz de pierdere sau deteriorarea cheii de la vestiare sau a bunurilor Clubului, Clientul este obligat în timp de 30 de zile să recupereze dauna realizată.

7.Achitarea abonamentului se efectuează în cadrul Clubului. La achitarea abonamentului, plata se confirmă cu o semnătură de verificare a Clientului pe  bonul de încasare. În cazul în care abonamentul este pierdut, membru al Clubului are dreptul la restaurarea acestuia gratuit. La restaurarea abonamentului pe acesta sunt înscrise toate sesiunile deja frecventate de Client.

8.Angajaţii specializaţi ai Clubului pot acorda asistenţă generală cu privire la echipamentele din dotare, modul de folosinţă a acestora şi activitatea Clubului dar nu acordă sesiuni individuale de antrenament şi instruire. Antrenamentele de grup au loc conform graficului stabilit de Club, care poate fi modificat de către Club cu anunțarea prealabilă a membrilor  Clubului. În caz de întîrziere în antrenamentele de grup cu mai mult de 10 minute, instructorul are dreptul de a refuza frecventarea.

9.Pentru a evita unele leziuni sau traume recomandăm practicarea unor activităţi de fitness care corespund nivelului de pregătire al Dumneavoastră.

10.După finisarea antrenamentelor Clientul este obligat să returneze echipamentul sportiv în zonele desemnate. Membrii clubului sunt responsabili financiar pentru deteriorarea echipamentelor.

11.Nu este permis utilizarea echipamentului din dotarea Clubului contrar destinaţiei şi instrucţiunilor de utilizare ale acestora. Instrucţiunile de utilizare pot fi aflate de la angajaţii specializaţi ai Clubului la cererea Clientului.

12.Intrarea în sala de antrenament este permisă doar în încălțăminte de schimb corespunzătoare. Clienţii sunt solicitaţi să nu facă zgomot, să nu alerge și să nu efectueze alte acțiuni care ar putea interfera negativ cu alți membri ai clubului.

13.Membrii Clubului sunt obligați să respecte și să mențină ordinea publică și normele generale acceptate de comportament, să se comporte respectuos față de alți vizitatori, personalul de serviciu şi să evite orice acțiuni care pun în pericol sau sunt inconveniente pentru alții.

14.Membrii Clubului sunt obligați să respecte regulile de igienă generală:

-pentru antrenamente în Club este necesară îmbrăcămintea și încălțămintea de schimb corespunzătoare.

-nu sunt premise antrenamente cu torsul dezgolit.

-la îndeplinirea exercițiilor la aparatele de fitness utilizați un prosop.

15.Părinții sunt responsabili pentru minorii aflați în Club.

16.Clubul nu este responsabil pentru starea de sănătate a membrilor clubului și pentru posibilele leziuni cauzate din vina Clienţilor.

17.Declarații individuale de la membrii Clubului sunt înregistrate la recepție  și sunt revizuite de către administraţia Clubului pe parcursul la 14 zile lucrătoare.

18.Doar Abonamentele semi-anuale şi anuale pot fi suspendate temporar, cu o mărire corespunzătoare a termenului limită a Abonamentului, pentru aceasta Clientul prezintă declarația scrisă în adresa Clubului cu indicarea perioadei de lipsă iminentă. Termen de îngheț este stabilit în funcție de termenul abonamentului. Termenul minim de suspendare este de 7 zile, un număr maxim de zile  pentru suspendare nu poate depăși 60 de zile. Suspendarea Abonamentului în cazul sarcinii presupune o perioadă de îngheț de 180 de zile. Suspendarea temporară nu poate începe în ziua expirării Abonamentului.

19.În cazul în care un membru al Clubului vine înainte de perioada minimă de suspendare, serviciul activ de suspendare este anulat.

20.În caz de încălcare de către membrii clubului a regulamentului și altor condiții agreate în comun, precum și a programului de funcționare a clubului, Administrația își rezervă dreptul de a suspenda sau anula calitatea de membru al Clubului. În acest caz Membrii Clubului nu primesc nici o compensație financiară.

În Club se interzice:

21.Aflarea sub influența alcoolului sau a drogurilor.

22.Limbajul necenzurat, exprimarea agresiunii.

23.Aducerea, depozitarea şi consumul produselor alimentare în incinta Clubului și în locurile desemnate pentru antrenamente şi fitness.

24.Aducerea în club a oricăror arme de foc, cu gaz și arme reci, substanțelor explozive, inflamabile, toxice sau cu miros puternic.

25.Gumă de mestecat și utilizarea telefonului mobil în sălile de antrenament.

26.Utilizarea produselor cosmetice cu miros puternic  înainte de participarea la sesiuni.

27.Se interzice fumatul.

28.Intrarea în club cu animale.

29.Intrarea în zone de serviciu și a altor facilități tehnice. Se interzice  modificarea stării tehnico-inginereşti a oricărui echipament sau bun din dotarea clubului.

30.Să încălcați normele de curățenie și ordine.

31.Efectuarea de foto și video fără acordul Administrației.

32.Desfășurarea oricăror activități comerciale.

Alte condiții:

33.Contractul cu Clientul poate fi reziliat unilateral în cazul încălcării acestui Regulament.

34.Conducerea clubului își rezervă dreptul de a modifica costul serviciilor suplimentare, fără să anunțe în prealabil Membrii Clubului.

35.Un membru al Clubului are dreptul de a invita prietenii și rudele prin emiterea și plata vizitei la prețul unui abonament unic (pentru o zi). El este personal responsabil pentru nerespectarea și încălcarea Regulamentului de către aceștia, precum și pentru orice restanțe financiare a oaspeților săi.

36.Toate lucrurile găsite în club înregistrate la recepție în „Jurnalul de lucruri uitate și pierdute” și sunt păstrate timp de o lună. Elemente nerevindecate vor fi lichidate.

Am făcut cunoștință cu prezentul Regulamentul. Declar pe propria răspundere că nu am probleme de sănătate sau interdicţii din partea medicilor de a practica activităţi de fitness sau de a frecventa Clubul Sportiv Comunitar.

Nume, Prenume, Patronimic:                                                                        

SEMNĂTURA:                                                                              

Model de contract

MODEL DE CONTRACT

Primăria comunei Coşniţa

c.f.1007601009381, adresa: s. Coşniţa, r-ul Dubăsari, str. Păcii 51, MD-4572; c/d 2224809801 Trezoreria de Stat a Republicii Moldova, reprezentată legal,în persoana primarului comunei, dl Alexei Gafeli, în continuare “Executor”, pe de o parte şi:

Nume, prenume, patronimic:                                                                                     

Data nașterii:                                                                                                                

Adresa:                                                                                                                           

Tel.mob.:                                           Tel.dom.:                                                                               

Locul de muncă:                                                                                                          

Telefonul de serviciu:                                                                                                  

IDNO:                                                                                                                             

Persoana de încredere:                                                                                                

în continuare Client, pe de altă parte au convenit la semnarea prezentului contract.

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.Clientul în ordinea și cu condițiile, definite în prezentul Contract, achiziționează calitate de membru al Clubului Sportiv Comunitar prin unul din tipurile de abonament disponibile (în continuare – Membru Clubului). Achiziționarea Calității de membru îi oferă clientului dreptul de a folosi echipamentul din dotarea clubului în ordinea definită de Contract, precum și dreptul de participare la evenimente (serbări, zilele ușilor deschise) desfășurate de către Executor pentru Membrii Clubului și dreptul de a invita oaspeții săi la evenimente în corespundere cu Regulile și în ordinea determinată de Executor.

1.2.Clientul confirmă că a luat cunoștință cu regulamentul intern al clubului (în continuare –Reguli) publicat pe pagina web al primăriei www.cosnita.md și garantează respectarea acestora.

1.3.Tipul Abonamentului oferit Clientului:                                                              .

1.4.Accesul în Club se realizează în corespundere cu regimul de lucru stabilit de către Executor.

1.5.Abonamentul poate avea una din următoarele perioade de valabilitate: unic-1 zi, lunară-1 lună, semi-anuală-6 luni, anuală-12 luni.

1.6.Transmiterea calității de membru altei persoane nu este admisă.

1.7.Clientul dă acordul său pentru recepționarea mesajelor SMS cu informația Executorului la numărul său de telefon.

 

2.DURATA PREZENTULUI CONTRACT

Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia de către Părți și achitării de către Client a plății de abonament în avans, în valoare de 100%, în conformitate cu lista de prețuri stabilite de către Consiliul local și este valabil din(data):                                       pentru __________ luni.

 

3.PREȚUL CONTRACTULUI ȘI ORDINEA DE ACHITARE

3.1.Achitarea conform prezentului Contract se efectuează în valuta națională a R.M. în numerar și/sau prin transfer bancar cu ulterioara prezentare a extrasului bancar ce confirmă executarea transferului.

3.2.Prețul abonamentului achiziţionat prin prezentul Contract constituie:

                    lei                                                                                                                 .

 

4.CONDIȚIILE CONTRACTUALE SPECIFICE

4.1.Executorul garantează că deține capacitatea juridică și toate împuternicirile pentru a activa în conformitate cu Legislația R.M. în vigoare.

4.2. Executorul nu este o instituție medicală și nu execută prestarea Serviciilor de evaluarea medicală și de control al stării sănătății. Propunînd orice programe de exerciții fizice, executorul se ghidează după faptul că Clientul nu are contraindicații medicale, primele purtînd un caracter de recomandare.

4.3.Executorul oferă Clientului calitatea de membru al Clubului cu condiția respectării de către Client al prevederilor P.3 al prezentului contract.

 

5.OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR

5.1.Obligațiile Executorului:

5.1.1.Acordarea accesului la echipamentul din dotarea Clubului în corespundere cu condițiile Contractului și a Regulilor Clubului;

5.1.2.Comunicarea într-o formă evidentă și accesibilă a informației cu privire la accesul în club (regimul de lucru), limitele în utilizarea posibilităților Clubului, Regulile Clubului, prin plasarea anunțurilor pe pereții și/sau la intrarea în Club.

5.1.3.Asigurarea condițiilor sigure pentru activitățile de fitness.

5.2.Drepturile Executorului:

5.2.1.Modificarea tipurilor de abonamentelor, a orarului activităților și a regimului de lucru al Clubului, fapte despre care Clientul Clubului este informat în ordinea stabilită în Contract (5.1.2.)

5.2.2.Atragerea la discreția proprie a persoanelor terțe pentru îndeplinirea prevederilor Contractuale;

5.2.3.Închiderea Clubului (zonelor separate de antrenament) pentru executarea lucrărilor de reparație și profilaxie, fapt despre carte Clientul este informat în ordinea stabilită în Contract (5.1.2.)

5.2.4.Anularea abonamentului către Executant în regim unilateral în cazul nerespectării de către Client a condițiilor și regulilor Contractului.

5.2.5.A refuza accesul Clientului în Club în lipsa sau neprezentarea abonamentului.

5.3.Obligațiile Clientului:

5.3.1.Achitarea în termen a abonamentului.

5.3.2.Cunoaşterea și respectarea Regulilor clubului valabile în momentul semnării Contractului, precum și urmarea tuturor instrucțiunilor Executorului;

5.3.4.Compensarea Executorului a prejudiciului cauzat echipamentului sau bunurilor acestuia ca urmare a nerespectării regulilor tehnicii de securitate și a recomandărilor cu privire la utilizarea echipamentului pentru antrenamente;

5.3.5.Comunicarea imediată Executorului/personalului responsabil al Executorului despre orice încălcări ale securității observate.

5.3.6.Informarea Executorului sau al reprezentantului acestuia despre toate deviațiile în starea sănătății sau starea fizică,care pot împiedica antrenamentul şi activitățile de fitness, altă activitate motorie, utilizarea echipamentului pentru antrenamente;

5.3.7.Utilizarea calităţii de membru al Clubului în limitele termenelor stabilite în prezentul contract, precum și conform orarului activităților și regimului de lucru al Clubului;

5.3.8.Prezentarea abonamentului corespunzător la intrarea în Club-în cazul pierderii club cardului e necesară înștiințarea personalului clubului despre pierdere.

5.3.9.În cazul modificării datelor personale, Clientul se obligă să ofere în cel mai scurt termen informația concretă și să prezinte copiile documentelor corespunzătoare, pentru introducerea noilor condiții/circumstanțe în bazele de date personale ale executorului.

5.3.10.Clientul își dă acordul pentru prelucrarea datelor sale personale de către Executor conform prezentului Contract, cu scopul realizării relațiilor gospodărești, administrative, fiscale, contractuale și a altor relații comerciale, cu toate drepturile subiectului datelor personale în corespundere cu prevederile, cerinţele Legii R.M. Nr.133 din 08.07.2011 ”Privind protecția datelor cu caracter personal”.

5.4.Drepturile Clientului:

5.4.1.Utilizarea tuturor tipurilor de Servicii în limitele termenelor indicate în P.2 al prezentului Contract conform Orarului activităților și regimului de lucru al Clubului, care corespund tipului de Abonament indicat în P.1.3.

5.4.2.Trecerea la un alt tip de Abonament, prețul căruia este mai înalt. În  acest caz se efectuează achitarea diferenței în conformitate cu prețul noului tip de Abonament, care este determinat reieșind din lista de prețuri și tarife valabile la ziua reînregistrării Calității de membru.

5.4.3.Beneficierea de Servicii adiționale ale  Executorului, care nu sunt prevăzute în Contract dar sunt prestate în corespundere cu regulile, listele de prețuri și ordinile determinate de către Executor.

6.RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

6.1.În cazul nerespectării de către Client a Regulilor Clubului, prezentul Contract poate fi suspendat/anulat către Executor în regim unilateral fără restituirea banilor.

6.2. Executorul nu poartă răspundere pentru eventuala înrăutățire a sănătății Clientului pe durata acțiunii Contractului.

6.3. Executorul poartă răspundere pentru integritatea doar a celor bunuri a Clientului care au fost predate pentru păstrarea în camera de păstrare a clubului.

6.4.Părțile își asumă în mod reciproc obligațiunile de păstrare a confidențialității  cu privire  la informațiile primite pe perioada executării Contractului.

7.FORȚA MAJORĂ

7.1 Clubul nu poartă răspundere în cazul lipsei posibilităților sau limitelor de acces stabilite conform Abonamentului, dacă acestea sunt cauzate de executarea lucrărilor de profilaxie, de către serviciile comunale, lucrărilor sezoniere de profilaxie, precum și de avariile rețelelor comunale și limitele apărute în legătura cu aceasta în aplicarea Abonamentului.

7.2 Clubul nu poartă nici o răspundere în cazul lipsei posibilității de acces şi neexecutare a Abonamentului, dacă această neexecutare este sau a fost consecință a circumstanțelor de forță majoră (inundații, incendii, cutremur, sau alte manifestări cu caracter de forță majoră).

8.DISPOZIȚII FINALE.

8.1.Contractul poate fi anulat în decurs de cel mult 3 zile din momentul achitării printr-o notificare depusă în scris cu semnătura Clientului. După această perioadă restituirea banilor este imposibilă.

8.2.În cazul manifestării circumstanței prevăzute în P.5.2.4. al Contractului, Executorul își asumă dreptul în regim unilateral să suspende prestarea Serviciilor către Client fără restituirea banilor.

8.3. În cazul manifestării circumstanței prevăzute în P.8.1. al Contractului, Executorul trebuie, în termen de 45 de zile calendaristice de la data primirii unei astfel de notificări să restituie mijloacele financiare.

8.4.În cazul în care achitarea a fost efectuată parțial la rezilierea contractului avansul nu se returnează.

8.5.În cazul rezilierii contractului promoțional cu prețuri reduse avansul achitat nu se restituie.

8.6.Orice modificări și completări la contract sunt valabile numai în cazul în care acestea sunt făcute în scris și semnate de către ambele părți.

8.7.Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pînă la sfîrșitul perioadei specificate în P.2 din prezentul contract.

8.8. Contractul este încheiat în două exemplare cîte unu pentru fiecare parte, avînd forță juridică egală.

 

9.SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

executor:                                                             Client:

 

                                                                                                                                         

semnătura                                                                        semnătura

 

Alexei GAFELI                                                                                                            

Primarul comunei Coşniţa                                                              numele, prenumele

L.Ş.