L I S T A
SERVICIILOR  DESCONCENTRATE
DIN  TERITORIUL  RAIONULUI  DUBĂSARI

N/o Serviciul Numele / prenumele Telefoane de contact
1. Inspectoratul Fiscal de Stat pe r. Dubăsari Zubco Eugeniu tel. 52 188,  52 791
2. Trezoreria Brăiescu Ana Ilie Tel. 43 153, 43 152
3. Direcţia raională sanitar-veterinară şi
pt siguranţa produselor de origine animală Dubăsari
Spiridonov Alexandru tel. 55 949, 55 280
4. Inspectoratul teritorial de muncă Chişinău
al Inspecţiei Muncii
Driga Pavel 069501837
5. Secţia situaţii excepţionale Dubăsari Gatman Sergiu tel. 52-503, 079904201
6. Secţia administrativ-militară al raionului Dubăsari —– tel. 52 777, 69200790
7. Oficiul cadastral teritorial Dubăsari filiala ÎS „Cadastru” Bîrcă Dumitru tel. 44 734
8. Inspecţia de stat în construcţii Dubăsari Druță Ion tel. 20 378, 069245134
9. Inspecţia ecologică r. Dubăsari Chirilov Vitalie tel. 44 539, 069344827
10. Serviciul piscicol sectorul Dubăsari Ostrovschii Petru 079900696
11. Biroul de evidenţă şi documentare  a populaţiei
Coşniţa a Secţiei de evid. şi docum. a pop. Dubăsari
Cîrnaț Vitalie 43 100, 44 780, 55 655
069690142
12. Inspecţia energetică teritorială Dicusar Leonid Ion tel. 43 410, 069759812
13. Direcţia raională de supraveghere fitosanitară
şi control semincier
Gîra Anatol tel.  43 022
069256671
14. Inspectoratul de Stat pt Supravegherea Tehnică
„INTEHAGRO” pe r. Criuleni şi Dubăsari
Novacovschi Valerii tel. 22 453, 069193871
15. Agenţia pentru ocuparea Forţei de Muncă a
raionului Dubăsari
Avxentiev Nadejda tel. 52 462, 93 360
16. Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ceban    Svetlana tel. 52 484, 52 736, 52 191
17. Secţia pentru statistică Dubăsari Eugenia Ceban tel. 52 630, 52 474, 069090791
18. SA „Red Nord”, filiala Rezina, sectorul Dubăsari Policinschi Alexandru tel. 43 229, 44 701, 44 409, 069565220
19. SRL „Ialoveni Gaz”, filiala Dubăsari-Coşniţa-Gaz Malai Anatolie tel. 43 449, 44 261, 44 759, 069151438
20. Centrul de Poştă Dubăsari Nesterov Svetlana tel. 43 126, 44 233, 079646793
21. Centrul de sănătate publică Criuleni Gherman  Mircea Vasile
Puică Ion Ion
tel. 22 854,22 445, 069626090
069325135
22. Oficiul stării civile Dubăsari Grama Ludmila tel. 44 778, 44 779, 069561540
23. Î.S. „Drumuri – Dubăsari” Nistreanu Mihail tel. 46 266, fax 46 243, 069192705
24. Biroul de examinare şi evidenţă a transportului Proca Ion  Simion tel. 43 121, 069268898
25. Î.S. „Staţiunea tehnologică pentru irigare” Siniţin Timofei Petru tel. 44 414, 069364722
26. Centrul „Telecom” Criuleni Verdîş Valerian Timofei tel. 20 805, 067292034
27. ÎCS „Red Union Fenosa”SA Suşiţchi Vladimir tel. 25 419, 25 400, fax. 22 607, 069118912
28. Agenţia teritorială Bender a Companiei Naţionale
de Asigurări în Medicină ( CNAM)
Crăciun Tatiana tel. 43 136
29. Instituţia Medico-Sanitară Publică  Centrul
Medicilor de Familie Dubăsari
Sima Vadim tel 44 265, 079425274
30. Comisariatul raional de poliţie Trocin Cazimir tel. 55 466,55 234
31. Judecătoria Dubăsari Talpa Boris tel. 55 565, 069294995
32 Procuratura Rusu Sergiu tel. 55 497, 069005988
33 Asistenţa medicală de urgenţă Mamulat Pavel tel. 44 324, 903
34 Agenția Moldova Agroindbank Ilieş Radu tel. 44 111, 44 262
35 BCA „Moldova Agroindbank” Barbulea Maria tel. 52 052, 52 186