La data de 18 martie în incinta sediului Primăriei comunei Coşniţa a avut loc prima şedinţă a Comisiei locale pentru bugetare participativă. Comisia a avut drept sarcină evaluarea iniţiativelor locale de proiecte înaintate în cadrul Programului de Bugetare Participativă (PBP) lansat ca parte componentă a unui proiect susţinut financiar de Ambasada Britanică din Chişinău şi implementat de Centrul pentru Susţinerea Iniţiativelor de Dezvoltare (AO „CSID”).

Amintim că în cadrul proiectului „Guvernare locală participativă în comuna Coşniţa” AO CSID în parteneriat cu primăria comunei a lansat un apel de propuneri de proiecte pentru un realizarea iniţiativelor locale de dezvoltare şi implicarea cetăţenilor în procesul decizional. Per total fondul disponibil pentru anul curent în cadrul PBP este de 300 mii lei dintre care 100 mii reprezintă contribuţia bugetului local iar 200 mii lei – suportul generos acordat de către Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Programul de Bugetare Participativă este realizat în două etape de finanţare. Prima va fi acoperită din sursele grantului englez iar a doua (preventiv apelul este planificat pentru luna mai-iunie) din sursele locale.

Intenţia primăriei comunei Coşniţa de comun cu Consiliul local este de a utiliza acest mecanism de implicare şi participare a cetăţenilor la distribuirea bugetului local în mod regulat la fiecare an bugetar.

În total la apelul actual lansat de AO „CSID” de comun cu primăria comunei au fost înaintate 10 iniţiative locale de proiect după cum urmează.

Aplicant: Grup informal de tineri din s. Pohrebea

Liderii de iniţiativă:

Macovenco Cristian

Bolgari Andrei

Bugetul estimativ: 30000 lei

Aplicant: Echipele locale te fotbalişti

Lideri de iniţiativă:

Diordiţa Vladimir

Umaneţ Alexei

Bugetul estimativ: 19000 lei

Aplicant: Elevii din clasa 12 real din Liceul teoretic „Ion Creangă”

Lideri de iniţiativă:

Meleca Dan

Dascaliţa Valentina

Bugetul estimativ: 30000 lei

Aplicant: Un grup de părinţi

Lideri de iniţiativă:

Terentiev Ana

Ivanov Lilia

Bugetul estimativ: 36500

Aplicant: Ansablul folcloric de amatori din Coşniţa

Lideri de iniţiativă:

Olşanschi Ludmila

Pasat Ana

Bugetul estimativ: 48000 lei

Aplicant: Un grup de părinţi

Lideri de iniţiativă:

Todica Igor

Dicusar Maria

Bugetul estimativ: 36500

Menţiune: Iniţiativa urmează a fi discutată la următoarea etapă a programului pentru anul 2016
Menţiune: Iniţiativa urmează a fi discutată la următoarea etapă a programului pentru anul 2016
Menţiune: Iniţiativa urmează a fi discutată la următoarea etapă a programului pentru anul 2016
Menţiune: Iniţiativa urmează a fi discutată la următoarea etapă a programului pentru anul 2016

Primele 6 urmează a fi finalizate foarte curînd iar ultimele 4 vor fi discutate repetat la a doua etapă a programului din anul curent planificată a fi iniţiată în luna mai –iunie.

Mai multe detalii despre proiect puteţi afla pe pagina AO „CSID” – www.csid.md

Regulamentul Programului de Bugetare participativă şi formularul de aplicare poate fi studiat accesînd următorul link – www.cosnita.md/pbp

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend