Primăria comunei Coşniţa a finalizat procedurile de achiziţii publice pentru principalele bunuri şi lucrări necesare la amenajarea zonei comerciale şi parcului în cadrul proiectului „Revitalizarea social-economică a spaţiului public din centrul satului Coşniţa”. Caietele de sarcini publicate ca parte a anunţului de licitaţie în Buletinul Achiziţiilor publice au fost preventiv coordonate cu expertul tehnic al programului Migraţie şi Dezvoltare Locală, Dl. Nicolae Crăciun. La lucrările grupului de lucru pentru achiziţii publice din cadrul primăriei pe subiectul dat a participat şi Asociaţia Băştinaşilor fiind reprezentată de preşedintele acesteia, Dna Lilia Leşan. Contractele semnate cu antreprenorii responsabili de livrarea bunurilor şi realizarea lucrărilor de construcţie au fost deja atribuite de către Agenţia Achiziţii Publice şi înregistrate la Trezoreria de Stat. Astfel zona comercială urmează a fi amenajată pînă la finele lunii iulie iar parcul comunitar este planificat a fi deschis în luna august.