Acoperire geografică și criterii de selectare a comunităților țintă:

Proiectul va activa în cel puțin 20 de comunități amplasate în regiunile de Nord, Centru și Sud, inclusiv Gagauzia, privind dezvoltarea și consolidarea capacităților APL în guvernare locală, management public, îmbunătățire a serviciilor locale și dezvoltare social-economică, prin modele viabile de implicare și mobilizare a migranților și a membrilor comunității. Idea constă în desfășurarea activității în comunități și orașe semnificativ afectate de migrație și furnizarea serviciilor locale unui număr cît mai mare de oameni.

Obiectivele proiectului conform Cadrului de Parteneriat Națiunile Unite – Republica Moldova:

Obiectivul 1.1: Consolidarea instituțională: transparență, responsabilitate și eficiență sporite ale autorităților publice centrale și locale.

Obiectivul 2.1: Oamenii au acces la dezvoltare regională mai durabilă, la oportunități economice – în special, în inovație și agricultură, și la munca decentă.

Obiectivul 2.1.2: Autoritățile publice locale și partenerii din Nord, Centru, Sud, Chișinău, regiunile de dezvoltare UTA Gagauz Yeri și Transnistria au în mai mare măsură posibilitatea de a avea acces echitabil la servicii de calitate.

Obiectivul 2.4:

Protecție socială: Oamenii se bucură de un acces echitabil la un sistem îmbunătățit de protecție socială.

Durata Proiectului:

2015-2018

Început/Sfîrșit planificat:

August 2015 – Decembrie 2018 (prima etapă de implementare august 2015- August 2017)

Agenția de Implementare:

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

Buget total estimat:

2,819,840 USD (1,941,385 USD pentru perioada august 2015- august 2017)