În conformitate cu art. 16 alin.3 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, se convoacă şedinţa ordinare a Consiliului local al comunei Coşniţa la data de 28.02.2019 care va începe la ora 1000, şi comisiile de specialitate se vor desfășura pe data de 28.02.2019 de la ora 900, care se va desfăşura în sala de şedinţe a primăriei, cu următoarea Ordine de zi (faceţi click pe titlul proiectului de decizie pentru a descărca conţinutul fişierului):

1. Cu privire la aprobarea propunerii de proiect pentru “Programul activităților de reintegrare a țării”

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

2. Cu privire la desemnarea unui consilier, care va semna deciziile Consiliului local în cazul în care preşedintele şedinţei, se va afla în imposibilitate de a le semna

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.

3.Cu privire la scutirea de la achitarea indemnizației de consilier pentru ședința extraordinară din 28.12.2019 a Consiliului local al com.Coșnița

Raportor – Danilov Ina, Secretarul Consiliului local al com. Coşniţa.